As v nogah

Zupy Sport, šport, rekreacija in svetovanje, Zupan Branko s.p., Ul II. prekomorske brigade 39C, 6000 Koper (v nadaljevanju “organizator”) organizira v okviru nogometne akademije AS v nogah nogometne campuse za vse nogometaše in nogometašice od 9. do 18. leta starosti.

 

Program, cena in način prijave na nogometne campuse so objavljeni na dveh spletnih mestih: nogometas.si in asvnogah.si.

 

Prijava na campus in organizacija dela:

Prijava na katerikoli campus akademije AS v nogah se izvede preko elektronske prijave na zgoraj navedenih spletnih mestih.

Prijave zbiramo do največ 14 dni pred pričetkom campusa oz. do zapolnitve mest. V kolikor so še prosta mesta, je mogoča tudi poznejša prijava, vendar si organizator v tem primeru pridržuje pravico, da majico/dres ipd. ustrezne velikosti dobavi udeležencu kasneje (takoj, ko je to mogoče).

Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju “starši”) otroke pripeljejo na lokacijo nogometnega campusa (poleti na Roglo in pozimi na Obalo), ob zaključku campusa tudi pridejo ponje na isto lokacijo. Skupni prevoz udeležencev ni organiziran.

Udeleženec nogometnega campusa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje ter s seboj prinesti kartico zdravstvenega zavarovanja.

Za boljšo organizacijo dela na campusu organizator udeležence razporedi v tri starostne kategorije, pri čemer upošteva ne samo starost temveč tudi nogometno znanje in veščine posameznega udeleženca. Pri tem si organizator pridržuje popolno diskrecijsko pravico glede oblikovanja posameznih skupin (upoštevajoč primerno število udeležencev v skupini glede na starost in sposobnosti udeležencev).

Organizator si pridržuje polno pravico do spremembe programa campusa glede na vremenske ali druge pogoje (časovna zamenjava določenih aktivnosti ipd.).

 

Cena in plačilni pogoji:

Cena udeležbe na nogometnem campusu vključuje vse navedeno v programu in objavljeno na spletnem mestu nogometas.si in asvnogah.si. 

Skupaj z obvestilom o prejemu elektronske prijave na nogometni campus se staršu, ki je izpolnil prijavnico, po elektronski pošti pošlje podatke potrebne za izvedbo vplačila campusa, ki ga je potrebno plačati v roku 8 dni in organizatorju posredovati dokazilo o plačilu (po e-pošti).

Mesto oz. udeležba otroka na campusu je potrjena šele z vplačilom zneska campusa na TRR organizatorja.

Znesek campusa, ki vključuje popust zgodnje prijave je treba poravnati najpozneje do navedenega datuma zgodnje prijave ter organizatorju po e-pošti posredovati dokazilo o plačilu. V kolikor znesek ni poravnan najpozneje do tega datuma, popusta za zgodnjo prijavo ni mogoče upoštevati.

V primeru prijave na nogometni campus manj kot 7 dni pred začetkom, je treba znesek campusa plačati v roku treh (3) dni po prijavi otroka. V primeru t. i. prijave v zadnjem trenutku velja, da mora biti znesek campusa poravnan najpozneje dan pred začetkom kampa.

 

Odjava ali prekinitev udeležbe:

Morebitno odjavo je treba sporočiti vsaj 7 dni pred začetkom nogometnega campusa – pisno preko e-pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

V primeru prepozne odpovedi (manj kot sedem (7) dni pred začetkom nogometnega campusa) bo organizator zaračunal administrativne stroške odpovedi v višini 40 €.

V primeru dokazljivih izrednih razlogov (bolezen ali poškodba otroka idr. izredni razlogi v času odpovedi) se stroške odpovedi lahko oprosti (udeleženec oz. starš mora odpovedi predložiti ustrezna dokazila, sicer se odpoved šteje za neutemeljeno).

V primeru, da bi udeleženec kadarkoli prekinil svojo udeležbo na nogometnem campusu, je organizator upravičen do polnega plačila campusa.

 

Izjava staršev ob podani elektronski prijavi:

Starši, ob podani elektronski prijavi na nogometni campus, podpišejo tudi izjavo o udeležbi v programu ter dovoljenje za fotografiranje, video in avdio snemanje. Vse posnete materiale organizator campusa uporablja izključno za namene izobraževanja, informiranja in promocije akademije As v nogah.

S podpisom elektronske prijave na campus, starši izrazijo tudi dovoljenje za udeležbo na vseh ostalih spremljajočih aktivnostih (kopanje v bazenu, plezanje, pohodi v naravo ipd.) ter za prevoz z vozilom organizatorja v primeru nujne medicinske pomoči. V kolikor se udeleženec zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne sme ali ne more udeležiti katere izmed drugih dejavnosti (poleg nogometnih treningov in gimnastike), morajo starši o tem obvestiti organizatorja (najkasneje ob podpisu izjave o udeležbi).

Starši, s prijavo otroka na nogometni campus, izrecno soglašajo s tem, da otrokova udeležba na njem predstavlja športno aktivnost, v okviru katere lahko pride do poškodb, za katere organizator ne odgovarja. Starši morajo ob prijavi obvestiti organizatorja o morebitni dietni prehrani, o vseh morebitnih alergijah in ostalih bolezenskih oziroma zdravstvenih stanjih otroka, ki ga prijavljajo na nogometni campus.

Ob podpisu izjave so starši dolžni organizatorja seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.

Organizator ne odgovarja za osebne predmete udeležencev kampa.

Datum dokumenta: 27. marec 2019